ZAŠTITA PODATAKA

Izjava o zaštiti podataka u TimePartner grupi stanje sa: 23.05.2018

TimePartner grupa vrlo ozbiljno shvaća zaštitu i sigurnost Vaših osobnih podataka. Dana 25. svibnja 2018. na snagu stupa na snagu nova Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (2016/679), čime se značajno pojačava zaštita osobnih podataka za građane u Europskoj uniji. Stoga je TimePartner grupacija ažurirala izjavu o zaštiti podataka kako bi udovoljila novonastalim zahtjevima. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu izjavu o zaštiti podataka budući da ona obrađuje Vaša prava i obveze u odnosu na TimePartner grupaciju.
Ova smjernica u zaštiti podataka i korištenja kolačića može povremeno biti uređivana ili ažurirana, pa Vam preporučujemo redovito isčitavanje TimePartner grupacija sastoji se momentalno od slijedećih tvrtki:

TP Group Service GmbH, Hamburg

TimePartner Personalmanagement GmbH, Hamburg

TimePartner Account Services GmbH, Hamburg

AERO HighProfessionals GmbH, Hamburg

Mach Professionals GmbH, Donauwörth

ibb Konstruktionsdienstleistungs GmbH, Petersberg

aartos Personalservice GmbH, Regen

aartos Personalservice Passau GmbH, Passau

U sljedećim informacijama želimo Vam dati pregled o obradi Vaših osobnih podataka od strane naše tvrtke kao i Vaša prava iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Za obradu podataka su odgovorne tvrtke TP Group Service d.o.o. kao i njihove tvrtke kćeri, Amsinckstraße 28, 20097 Hamburg datenschutz@timepartner.com
Našeg ovlaštenog djelatnika za zaštitu podataka možete dobiti na ovaj kontakt:

Dr. Uwe Schläger datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen office@datenschutz-nord.de

Članak 1 – općenito

1.1.TimePartner grupacija ovom izjavom o zaštiti podataka između ostalog ispunjava i europsku Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (2016/679) od 27. travnja 2016.
1.2.Odgovornost za obradu Vaših osobnih podataka snosi TimePartner grupacija. Prema ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka iz Hamburga ispostavljena je izjava koja se odnosi na obradu Vaših osobnih podataka.

Članak 2 – Osobni podaci koje nam saopćavate:

2.1. pri posjetu slijedećih web – stranica:

IP-adresa;

naziv profila,zaporka, e-mail-adresu, podaci o registraciji (i evtl. profilnu sliku) prilikom registriranja na našu web – stranicu;

o kolačićima: vidi članak 10;

2.2. prilikom predbilježbe na naš Newsletter:

e-mail-adresu;

2.3. Kao podnositelj zahtjeva i/ili privremeni radnik:

ime, adresa, e-mail-adresa, broj telefona;

fotografije i video snimke;

životopis, motivacijsko pismo, bilješke za vrijeme intervjua;

informacije o edukacijama i radnom iskustvu;

obrasci za evaluaciju i rezultati testiranja i evaluacija;

podaci za obračun plaća uključujući nacionalni registarski broj, adresa, godine staža, bračno stanje, broj bankovnog računa, spajanje obitelji, datum rođenja;

plaće i obračuni plaća;

2.4. kao nalogodavac, klijent ili poslovni partner druge vrste:

ime,e-mail adresa, telefonski broj, broj bankovnog računa;

Članak 3 – osobni podaci koje indirektno dobivamo:

3.1. Javno dostupni podaci o nalogodavcu, klijentu ili drugog poslovnog partnera.
TimePartner grupacija ponekad obrađuje podatke koji su javno dostupni, npr. podliježu obvezi javne objave kao objava Vašeg imenovanja za voditelja poslovanja nekog trgovačkog društva, ili podaci koje ste Vi sami objavili kao informaciju na svojoj web-stranici, podaci koji su u Vašem okruženju općepoznati ili objavljeni u medijima.

Članak 4 – svrsishodnost obrade

4.1. opće svrhe:
TimePartner grupacija prikupljene osobne podatke koristi samo u slijedeće svrhe:

IP-adresu (vidi članak 2.1): u svrhu održavanja i poboljšanja ove web stranice kao i za prihvat osobnih podataka u anonimnim statistikama iz kojih identitet pojedinih osoba ili tvrtki nije moguće utvrditi, i to na pravnoj osnovi opravdanih interesa TimePartner grupacije u kontinuiranom poboljšavanju Vaše web stranice i Vaših usluga; Pravna utemeljenost po članku 6 st. 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (2016/679)

Profilno ime, lozinku, e-mail adresu, podatke o registraciji (i evtl. profilnu sliku) (vidi članak 2.1) kod registracije na našu web stranicu: kako bismo upravljali Vašim korisničkim računom na toj web stranici, stavili Vam na raspolaganje željene informacije ili usluge kao i udovoljili zakonskim odredbama. Pravna osnova za to je ispunjenje s Vaše strane traženog ugovora (članak 6 st. 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka) a ukoliko je to s Vaše strane naznačeno također i dostava direktnog markentinga po pravnoj osnovi Vaše izričite predhodne suglasnosti. (članak 6 st. 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka);

e-mail-Adresu (prilikom popunjavanja obrasca za inicijalnu prijavu) (vidi članak 2.2.): u svrhu dostave direktne promidžbe (marketinga) (putem automatske e-poruke ili drugih elektronskih obavijesti), Newsletter, informacije o slobodnim radnim mjestima ili informacije o planiranim aktivnostima (predavanjima, seminarima, poslovnim ručkovima) na pravnoj osnovi Vaše izričite predhodne suglasnosti;

fotografije i video zapise (vidi članak 2.3): za našu internu komunikaciju na pravnoj osnovi Vaše izričite predhodne suglasnosti;

ime, e-mail-adresu, broj telefona, računa (vidi članak 2.4): kako bismo Vam mogli osigurati željenu uslugu i udovoljiti zakonskim odredbama pri čemu je pravna osnova provođenje s Vaše strane željenog ugovora, kao i dostava direktnog marketinga ukoliko ste istu naveli uz Vašu izričitu predhodnu suglasnost kao pravnu osnovu. Niste obvezni dati svoje osobne podatke, no primate k znanju da odbijanje njihove obrade ima za posljedicu nemogućnost realizacije određenih usluga.

4.2. direktni marketing:
Osobni podaci se i ovdje primjenjuju ako ste za to dali Vašu izričitu suglasnost. Ukoliko ste za primanje marketinškog materijala elektronskim putem već uneseni na našoj listi TimePartner grupacija Vaše informacije može koristiti za marketing u korist svojih usluga (čl. 6 st. 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).
Vaše podatke obrađujemo u svrhu direktnog marketinga, a obrada slijedi na temelju čl. 6 st. 1 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a u interesu Vaše informiranosti o aktualnim ponudama slobodnih radnih mjesta. Protiv ovakve obrade svakom klijentu na raspolaganju stoji pravo podnošenja prigovora s posljedicom prestanka obrade podataka u svrhu direktnog marketinga. Ukoliko su podaci pohranjeni isključivo za direktni marketing, brišu se nakon podnesenog prigovora.
Ova suglasnost se u svako doba bez obrazloženja i besplatno može opozvati tako što ćete nas kontaktirati preko priloženog kontaktnog obrasca ili na sljedeću adresu: TP Group Service GmbH, Amsinckstraße 28, D-20097 Hamburg, Deutschland.

4.3. Davanje podataka trećim osobama:
Vaši se podaci prenose u okviru obrade ugovora sukladno članku 28 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka) davateljima usluga koji nas podržavaju u provedbi natječajnih postupaka i s njima vezanim procesima. Naši davatelji usluga su u odnosu na nas vezani strogim naputcima i odgovarajućom ugovornom obvezom. TimePartner grupacija Vaše osobne podatke ne smije prodavati, iznajmljivati, distribuirati ili na drugi način učiniti komercijalno dostupnima trećim osobama osim na način kako je gore opisano odnosno Vašom predhodnom suglasnošću.

4.4. Zakonske obveze:
U iznimnim slučajevima TimePartner grupacija može imati obvezu Vaše osobne podatke dati na uvid po zahtjevu suda ili u svrhu prisilnog ispunjavanja drugih zakonskih obveza.TimePartner grupacija će se u takvim slučajevima na primjeren način potruditi da, ukoliko to nije ograničeno zakonskim odredbama, budete pravovremeno o tome obaviješteni.

Članak 5 – Trajanje obrade podataka

Pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke u roku koji takva obrada zahtijeva sukladno članku 4 i u skladu s ugovorom koji je TimePartner grupacija s Vama sklopila:

IP-adresa (vidi članak 2.1): za vrijeme trajanja Vaše posjete na web stranici;

naziv profila, lozinka, e-mail-adresa, podaci o registraciji (i evtl. profilnu sliku) (vidi čl. 2.) za vrijeme trajanja željene usluge;

e-mail-adresa (kod prijava na Newsletter) (vidi čl. 2.2.): za vrijeme trajanja željene usluge;

ime, adresa, e-mail-adresa, broj telefona, podaci o očekivanim primanjema, životopis, motivacijska pisma, bilješke tijekom intervjua, informacije o obrazovanju i radnom iskustvu, evaluacijski obrasci i rezultati eventualnih testiranja i vrednovanja, staž, bračno stanje, broj računa, sastav obitelji, nadnevak rođenja (vidi čl.2.3);

ime, e-mail-adresa, broj telefona i računa (vidi čl. 2.5): za vrijeme trajanja željene usluge; Gore navedeni podaci obuhvaćeni su u svakom slučaju posebnim zakonskim regulativama i rokovima zastare koji nas obvezuju da Vaše osobne podatke zbog eventualnog sprečavanja tužbi duže pohranjujemo.

Članak 6 – Vaša prava

6.1.Pravo na uvid:
U svako doba imate pravo na uvid u svoje osobne podatke kao i korištenje Vaših osnovnih podataka od strane TimePartner grupacije i to bez naknade.
6.2. Pravo na ispravke, brisanje ili ograničenje
Možete slobodno odlučivati hoćete li svoje osobne podatke podijeliti s TimePartner grupacijom, stoga imate u svako vrijeme pravo zahtijevati od nas ispravke, nadopune ili brisanje svojih osobnih podataka pri čemu primate k znanju da u slučaju zadrške ili zahtjeva za brisanjem osobnih podataka određene usluge i proizvodi više neće biti raspoloživi. Također možete zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka.
6.3. Pravo na prigovor:
Također imate pravo na prigovor obradi Vaših osobnih podataka u slučaju opravdanih i ozbiljnih razloga. S tim u vezi imate u svako doba pravo prigovora na korištenje osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga i u tom slučaju ne morate navesti nikakve razloge.
6.4.Pravo na slobodni prijenos podataka:
Imate pravo svoje od nas obrađene osobne podatke prenositi drugim nadležnima strukturirano, upotrebljivo i u strojno čitkom obliku.
6.5. Pravo na opoziv pristanka:
Ukoliko obrada počiva na Vašoj predhodnoj suglasnosti imate pravo istu opozvati.
6.6. Ostvarivanje Vaših prava:
Svoja prava možete ostvariti tako što nas ili putem maila na datenschutz@timepartner.com ili poštom na TP Group Service GmbH Amsinckstraße 28, 20097 Hamburg, Deutschland, kontaktirate uz priloženu kopiju Vaše osobne iskaznice.
6.8. Pravo žalbe:
Imate pravo učožiti žalbu kod ovlaštenog administratora za zaštitu osobnih podataka u Hamburgu:
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg
tel.: (040) 4 28 54 - 40 40
e-fax: (040) 4 279 - 11811
e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Članak 7 – sigurnost i povjerljivost

7.1. Razvili smo organizacijski i tehnički prikladne mjere sigurnosti kako bismo spriječili uništenje, gubitak, krivotvorenje, izmjenu, neovlašteni pristup ili nehotični prijenos pohranjenih osobnih podataka trećim osobama kao i svaku drugu neovlaštenu obradu tih podataka.
7.2. TimePartner grupacija ni pod kojim okolnostima ne može odgovarati za posrednu ili neposrednu štetu koja nastane pogrešnom ili protuzakonitom upotrebom osobnih podataka od strane trećih strana. TimePartner grupacija je osigurala da treće osobe od kojih se možda zatraži obrada osobnih podataka budu obavezane istim pravilima.
7.3. Morate se u svako doba držati sigurnosnih odredbi tako što ćete između ostalog sprečavati neovlašteni pristup svom Login-u i svojoj zaporki, stoga ste sami odgovorni za korištenje web stranice na svom računalu, sa svojom IP-adresom, identifikacijskim podacima kao i njihovoj povjerljivosti.

Članak 8 – Cookies (kolačići)

8.1. Što su kolačići (Cookies)?
Kolačić ili „Cookie“ jest mala datoteka koju šalje poslužitelj TimePartner grupacije i pohranjuje ju na tvrdi disk Vašeg računala. Podaci pohranjeni u takvim kolačićima možemo čitati samo mi i to samo u vrijeme Vašeg posjeta našoj web stranici.
8.2. Zašto koristimo kolačiće?
Naša ih web stranica koristi njih i slične tehnike kako bi razlikovala Vaše korisničke prioritete od onih drugih korisnika naše web stranice. Na taj način Vam prilikom posjete web stranice možemo ponuditi bolji korisnički doživljaj i optimizirati našu web stranicu.
Temeljem nedavnih zakonskih promjena, sve su web stranice kojima je ciljana skupina određeni dio EU obvezne pribaviti Vaš pristanak na korištenje ili pohranjivanje kolačića ili sličnih tehnika na Vaša računala ili mobilne telefone. Slijedeće smjernice za upotrebu kolačića dostavlja Vam jasne i potpune informacije o kolačićima koje koristimo kao i o njihovoj svrsi.
8.3. Web stranica koristi isključivo slijedeće kolačiće:

funkcionalni kolačići

Ime

Funkcija

Autentifikacijski kolačići (zapamti me)

„Remember me“

Prepoznavanje prijavljenog korisnika.

Kolačići unosa korisnikovih podataka

„Lifestyle Identifier“

Pohrana aktivnosti korisnika na pojedinoj web stranici

Kolačići za prilagodbu površine korisnika

Koriste se u svrhu pamćenja korisnikovih prioriteta

nefunkcionalni kolačići

ime

funkcija

Tracking-Cookies

Služe za bilježenje surferske aktivnosti posjetitelja

društveni Plug-in-Tracking-Cookies

Koriste se za ponudu modula društvenih medija na pojedinoj web stranici kao npr. “like” tipku za facebook, “share” tipku za LinkedIn ili mogućnost daljeg slanja twitter poruke

Što se tiče kolačića drugih tvrtki (uključujući Google Analytics) želimo Vam skrenuti pozornost na izjave koje oni daju na svojim pojedinim web stranicama. Molimo Vas obratite pažnju: mi nemamo nikakav utjecaj na sadržaj takvih izjava kao ni na sadržaj kolačića tih drugih tvrtki: Google Analytics Cookies.
8.4. Vaš pristanak:
Kolačiće možete odbiti ili blokirati tako što ćete promijeniti konfiguracijske parametre svog pretraživača. Deaktivacija kolačića može dovesti do toga da određene funkcije web stranice nećete moći koristiti.
Daljnje informacije o kolačićima možete naći i na: http://www.allaboutcookies.org
Daljnje informacije o internetskom marketingu i internetskoj zaštiti podataka koji se baziraju na pristupu možete pronaći ovdje:
http://www.youronlinechoices.eu/

Članak 9 – razno

Molimo Vas pročitajte i našu izjavu o zaštiti osobnih podataka za društvene medije pod
Datenschutzerklaerung_Social_Media_2019_Kroatien.pdf

TimePartner